S’ha actualitzat el “Implementation rolling plan” dels nous reglaments IVDR / MDR.

Aquest pla continu conté una llista dels actes d’execució essencials identificats i altres iniciatives rellevants que la Comissió ha adoptat o té la intenció d’adoptar en el futur.

El que es preveu per als propers mesos és:

  • Especificacions comuns per a productes d’un sol ús i reutilitzables (Q3 2020)

  • Especificacions comuns per a productes annex XVI (Q4 2020)

  • Posada en marxa de mòduls EUDAMED que ja estiguin preparats, per exemple, operadors econòmics (tan aviat com estiguin operatius)

  • Petició harmonització normes MDR / IVDR (2020.06.17).

Per a més informació Implementation rolling plan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar

Live Audits Ingecal - Auditorias internas en remotoprotocolo-prevenccion-infecciones