La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de INGECAL, i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A què destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

 • Raó social: INGECAL, Ingeniería de Calidad Medio Ambiente, SL,
 • CIF: B-62188552
 • ADREÇA: Av. Cerdanyola 98, esc B, 4º, oficina 18 – Edif. Collserola 08173 Sant Cugat de Vallès (Barcelona)
 • Contacte: ingecal@ingecal.cat

Qui són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són aquelles de:

 • Persones que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
 • Persones que han sol·licitat rebre comunicacions sobre novetats, serveis, i/o promocions de INGECAL
 • Persones que es volen enviar les seves candidatures. a processos de selecció de personal.
 • Persones que volen comprar productes a través de la botiga on-line.
 • Usuaris que visiten el lloc web.

Amb quina finalitats i legitimització utilitzem les dades personals?

A INGECAL tractem les dades personals per respondre a les demandes d’informació o respondre a les teves sol·licituds.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s’indiquen a continuació.

Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

A INGECAL utilitzarem les dades de contacte proporcionades per respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte els nostres productes i serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible a la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.

   Legitimització:

 • Interès legítim de INGECAL per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
 • Consentiment donat lliurement per l’interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.

   Dades tractades:

 • Dades d’ identificació: Nom i cognoms, empresa
 • Dades de contacte: Adreça d’ email i opcionalment el telèfon de contacte

 

Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica

INGECAL tractarà les dades de contacte proporcionades per a informar i assessorar a aquells interessats que expressament ens ho hagin sol·licitat. Així, INGECAL tractarà les dades personals dels interessats per a realitzar l’enviament de butlletins informatius sobre esdeveniments, activitats, novetats, noticies i promocions que pugui ser del seu interès i relacionades amb l’activitat de INGECAL.

   Legitimització:

 • El consentiment també es considera que es dona de forma expressa en el cas de l’enviament de dades a través del formulari específic on els usuaris sol·liciten la recepció de butlletins.

   Dades tractades:

 • Dades d’ identificació: Nom i cognoms
 • Dades de contacte: Adreça d’ email i telèfon de contacte
 • Dades d’identificació professional: Empresa i càrrec
 • Altres: Àrea d’interès

 

Enviament de candidatures a processos de selecció oberts

Es tractaran les dades personals de les persones que volen presentar la seva candidatura als processos de selecció oberts per INGECAL amb la finalitat de validar les candidatures a les posicions a les que apliquen.

   Legitimització:

 • Interès legítim de INGECAL per gestionar les candidatures als processos de selecció oberts i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a participar en aquests processos.
 • Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
 • Consentiment expressat pels interessats al proporcionar les seves dades mitjançant el formulari específic per a aquesta finalitat o enviades a l’adreça de correu indicada.

   Dades tractades:

 • Lloc al qual s’ opta
 • Dades d’ identificació: Nom i cognoms
 • Dades de contacte: Adreça d’ email i telèfon de contacte
 • Formació: Nivell d’ estudis i idiomes
 • Situació laboral: Situació actual i categoria
 • Currículum i carta de presentació
 • Altres: País i lloc de residència, permís de conduir i vehicle propi

 

Processar la contractació de serveis de formació

Es tractaran les dades personals proporcionades per gestionar la contractació dels serveis de formació realitzades a través de la nostra pagina web.

També es tractaran les dades personals proporcionades en cas que sol·liciti la tramitació de bonificacions amb FUNDAE.

   Legitimació:

 • Interès legítim de INGECAL per a prestar els serveis sol·licitats.
 • Tractament necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part o per l’ aplicació a petició d’ aquest de mesures precontractuals.

   Dades tractades:

 • Dades per a facturació: Nom i cognoms, email, empresa, CIF/NIF, adreça de facturació i telèfon de contacte.
 • Dades de l’assistent: Nom i cognoms, email i telèfon de contacte.
 • Dades de transaccions: Registre de compres realitzades
 • Dades bancaries: dades de la targeta o compte corrent
 • En cas de gestió de bonificacions amb FUNDAE:
  • Dades de l’assistent: DNI/NIE, núm. seguretat social, compte cotització, data naixement, sexe, grup cotització , categoria professional i nivell d’estudis.
  • Dades de l’empresa: compte cotització seguretat social, núm. Conveni col.lectiu, CNAE, nom, cognom i email del responsable de la gestió.

Pot consultar les condicions de confidencialitat i privacitat per a serveis de formació  i les condicions de confidencialitat i privacitat per a serveis de formació amb tramitació de bonificacions de la FUNDAE al web.

 

Processar les comandes de la botiga on-line

Es tractaran les dades personals proporcionades per a les vendes, facturació i lliurament de les comandes realitzades a través de la nostra botiga on-line.

   Legitimació:

 • Interès legítim de INGECAL per a prestar els serveis sol·licitats.

   Dades tractades:

 • Dades per a facturació: Nom i cognoms, email, empresa, CIF/NIF, adreça de facturació i telèfon de contacte.
 • Dades de transaccions: Registre de compres realitzades
 • Dades bancaries: dades de la targeta o compte corrent

 

Analítiques de visites al lloc web

INGECAL fa ús de diverses tècniques per recollir informació que pugui ser utilitzada per obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines dels nostres llocs web.

Aquestes analítiques es recolzen en l’ ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privacitat:

 • Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)

És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns a fi d’ utilitzar-les per a la personalització d’ anuncis, encara que no es tingui un compte registrat per als seus serveis.

 Legitimació:

 • Interès legítim de INGECAL per a obtenir informació analítica sobre l’ús del lloc web per part dels visitants.

   Dades tractades:

 • Identificadors online, incloent cookies d’identificació
 • identificadors de clients
 • Informació continguda a les capçaleres HTTP de les sol·licituds enviades a través d’internet tal com el tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador des del qual es visiten les pàgines.
 • Informació proporcionada pel navegador tal com l’ idioma preferit, zona horària i altres.
 • Dades de navegació al lloc web: pàgines visitades

Més informació a:

 

Registrar comentaris al cursos de a la botiga online

Es tractaran les dades d’aquells visitants de la web que es registren per a deixar comentaris y valoracions als cursos disponibles al lloc web de INGECAL.

   Legitimació:

 • Consentiment donat lliurement per l’interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.

   Dades tractades:

 • Dades d’ identificació: Nom
 • Dades de contacte: Adreça d’email

 

A més de l’anterior, INGECAL podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l’interessat rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i INGECAL sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

Durant quant de temps conservarà INGECAL les dades?

En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre d’altres, implica que INGECAL conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, si s’escau,  durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

En el cas de les dades per a la tramitació de bonificacions amb FUNDAE, el termini de conservació segons establert a les condicions de confidencialitat i privacitat per a serveis de formació amb tramitació de bonificacions de la FUNDAE.

En el cas de les dades dels candidats que ens envien les seves candidatures a processos de selecció, les seves dades es mantindran durant el procés de selecció i si no han estat admesos o l’interessat no ha donat el seu consentiment per a la seva conservació s’eliminaran un cop finalitzat el procés..

En el cas de les dades recopilades per tercers tals com Google, es regiran pels termes establerts per aquests en les seves respectives polítiques de privacitat i la persistència de les cookies informada a la nostra Política de cookies.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, INGECAL es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

 

A qui es comunicaran les dades?

Les dades personals no es cediran a tercers, llevat que sigui necessari per donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l’interessat ens hagi donat el seu consentiment.

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres.

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). No obstant això, només es realitzarà amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o que hagin posat a la nostra disposició Clàusules Contractuals Tipus (Standard Contractual Clauses – SCC) d’acord amb la decisió de la Comissió Europea per a transferències de dades des de responsables a la UE a encarregats establerts fora de la UE.

A continuació, es relacionen els proveïdors de serveis vinculats al lloc web de INGECAL:

 

Quins són els drets dels interessats quan ens faciliten les seves dades?

En qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades per INGECAL, així com els d’oposició i limitació del seu tractament.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada a

 • Per correu electrònic: ingecal@ingecal.cat
 • Per correu postal: Cerdanyola 98, esc B, 4º, oficina 18 – Edif. Collserola 08173 Sant Cugat de Vallès (Barcelona)

En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.

A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. INGECAL podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimització que ho justifiqui.

Concretament, en el cas del servei de l’enviament de comunicacions comercials, l’interessat té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials notificant a INGECAL que no desitja seguir rebent les mateixes. Per a això, l’interessat podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l’apartat anterior o bé utilitzar l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial per donar-se de baixa de la llista d’enviament de comunicacions comercials electròniques.

INGECAL recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Actualització de les seves dades

És important que per tal de que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes i les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

Seguretat en el tractament i custòdia de dades

INGECAL declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.

Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar y aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Així mateix, el INGECAL ha posat en marxa controls interns amb la finalitat de verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Ús de cookies (galetes)

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l’experiència de l’usuari.

A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.

 

Botons de compartició amb xarxes socials

El nostre lloc web conté funcionalitats relacionades amb les xarxes socials tal com els botons per compartir els continguts del web a les xarxes socials. Aquestes funcionalitats poden recollir la seva adreça d’IP, la pàgina que està visitant a la nostra web i poden fixar una cookie perquè aquesta operi correctament. Tant les funcionalitats com els widgets de les xarxes socials poden estar allotjats per tercers o directament a la nostra pàgina. La seva interacció amb ells es regeix per la política de privacitat de l’ empresa que els ofereix.

Modificació de la Política de Protecció de dades

INGECAL pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui confirmar el seu consentiment.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”