Des de 2007 INGECAL compta amb un centre de formació propi en el qual organitzem activitats presencials de formació obertes a qualsevol empresa o organització.

10000
Alumnes satisfets
0
Cursos presencials impartits anualment al Programa de Formació d’INGECAL
0
Nivell de Satisfacció del alumnes d’aquest any (sobre 10)
  • Documentació i material didàctic totalment actualitzats.
  • Grups reduïts.
  • Certificat d’assistència.
  • Compromís de realització.
  • Cursos de 5, 8 o 50 hores, de durada, amb l’objectiu d’adquirir coneixements concrets sobre un tema específic.
qualitat-icono
Qualitat
productes-sanitaris-icono-
Productes sanitaris
medi-ambient-icono
Medi ambient
seguretat-laboral-icono
Seguretat laboral
seguretat-informacio-icono
Seguretat informació
sanitat-icono
Sanitat
alimentacio-icono-
Alimentació
responsasbilidad-social-icono
Responsabilitat social
pharma-cosmetics-icono
Farma cosmètics
gestio-empresarial-icono
Gestió empresarial
innovacio-icono
Innovació

Els nostres alumnes opinen

.

Calendari

set.
17
Dj
Auditories de qualitat a proveïdors – AF20009-ING-Grup1
set. 17 @ 9:00 am
Auditories de qualitat a proveïdors - AF20009-ING-Grup1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants diferents metodologies per auditar, avaluar i fer el seguiment dels proveïdors d’una forma eficient.

set.
21
Dl
Tècnic en Gestió del Medi Ambient -Modalidad Mixta- 50h – AF20032-ING-G1
set. 21 @ 3:00 pm
Tècnic en Gestió del Medi Ambient -Modalidad Mixta- 50h - AF20032-ING-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Facilitar als participants una visió àmplia sobre els aspectes i impactes ambientals derivats de l’activitat empresarial i les eines per a gestionar-los de cara al compliment legal i la millora contínua.

set.
22
Dt
Nuevos Reglamentos de la UE de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro – AF20038-ING-G2
set. 22 @ 9:00 am
Nuevos Reglamentos de la UE de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro - AF20038-ING-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Conocer la legislación europea y nacional y los requisitos de los nuevos reglamentos europeos de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro.

set.
30
Dc
UNE 166002 Gestión de la I+D+iUNE 166002 Gestión de la I+D+iAF20091-ING-G1
set. 30 @ 9:00 am
UNE 166002:2014 Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+iUNE 166002:2014 Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+iAF20091-ING-G1
set. 30 @ 9:00 am
UNE 166002 Gestión de la I+D+i – AF20091-ING-G1
set. 30 @ 9:00 am
UNE 166002 Gestión de la I+D+i - AF20091-ING-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

L’objectiu del curs és aportar als participants els conceptes bàsics per aplicar a la seva empresa les noves metodologies de gestió de la I+D+I (investigació, desenvolupament i innovació) d’acord als requisits de la norma UNE 166002:2014, aplicables tant a la gestió de projectes com a la gestió global del sistema de gestió de la innovació.

oct.
1
Dj
ISO 9001:2015 Requisits del sistema de gestió de qualitat- SCV – AF20001-ING-Grup3
oct. 1 @ 9:00 am
ISO 9001:2015 Requisits del sistema de gestió de qualitat- SCV - AF20001-ING-Grup3 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar els conceptes necessaris per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 i capacitar-los per aplicar-la, tant a l’àmbit industrial com als serveis, amb una orientació a la gestió per processos, indicadors i riscos i oportunitats.

oct.
6
Dt
Gestión de riesgos de producto sanitario – AF220037-ING-G2
oct. 6 @ 9:00 am
Gestión de riesgos de producto sanitario - AF220037-ING-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar a los participantes los conocimientos necesarios para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a los productos sanitarios en todo el ciclo de vida del producto y cómo implantar un sistema de gestión de los riesgos para lograr un cumplimiento continuo.

ISO 14971:2019- Gestión de riesgos de producto sanitario – AF20037-ING- G2
oct. 6 @ 9:00 am
ISO 14971:2019- Gestión de riesgos de producto sanitario - AF20037-ING- G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar a los participantes los conocimientos necesarios para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a los productos sanitarios en todo el ciclo de vida del producto y cómo implantar un sistema de gestión de los riesgos para lograr un cumplimiento continuo.

oct.
8
Dj
Calibratge d’equips de mesura – AF20008-ING-G2
oct. 8 @ 9:00 am
Calibratge d’equips de mesura - AF20008-ING-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements bàsics d’un sistema de calibratge i control dels equips de mesura del seu sistema de gestió de la qualitat, d’acord als requisits de les normes ISO 9001 i ISO 17025.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar