Missió

Aportar el màxim valor als nostres clients.

Visió

Volem ser un referent entre les consultores de sistemes de gestió.

Valors

Aconseguir la màxima satisfacció i fidelització de totes les nostres parts interessades, optimitzant la seves experiències i minimitzant els riscos associats als nostres serveis.

Millorar de forma continuada els nostres serveis de formació, consultoria i auditoria així com els nostres processos interns a partir dels objectius establerts anualment.

Fomentar la formació, sensibilització i motivació del nostre equip, així com la participació mitjançant el treball en equip i gestionant el coneixement que necessitem.

Protegir el medi ambient, especialment la prevenció de la contaminació i la reducció de les emissions de CO2 als nostres desplaçaments i activitats i minimitzar la generació de residus, així com l’ús eficient de materials i productes.

Complir els requisits dels nostres clients, els legals aplicables i altres requisits subscrits, fomentar la transparència i la publicació de memòries, així com preservar la confidencialitat i la integritat de les dades amb les que treballem. Proporcionar condicions de treball segures i hàbits saludables per a prevenir les lesions i el deteriorament de la salut, l’eliminació de perills i reducció de riscos i la consulta i participació del personal.

Assegurar el comportament ètic en totes les nostres actuacions. Fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats independentment de la raça, gènere, religió o discapacitat. Recolzar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts internacionalment.

Gaudir de cada projecte o activitat per millorar el nostre desenvolupament personal i professional i contagiar aquest esperit als nostres clients.

Evaristo Gutiérrez   29/10/2019   ID-001  Rev.07

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar