Propòsit

Contribuir a la competitivitat i al desenvolupament sostenible dels nostres clients en l’àmbit regulatori i en el de sistemes de gestió.

Valors

El sentiment de compromís ens obliga a complir els acords amb les nostres parts interessades, de forma professional i amb un tracte proper.

.

Ens comprometem a superar les expectatives de totes les nostres parts interessades.

Ens agrada i ens motiva el nostre treball pel que actualitzem contínuament les nostres competències professionals.

La sostenibilitat ens guia en tots els àmbits: el social, l’ambiental i el de governança.

Polítiques

Millorar de manera contínua els nostres serveis així com els nostres processos interns a partir dels objectius establerts anualment.

Protegir el medi ambient, especialment prevenir la contaminació i la reducció de les emissions de CO₂ en els nostres desplaçaments i activitats. Minimitzar la generació de residus i prioritzar l’ús eficient de materials.

Complir els requisits dels nostres clients superant les seves expectatives i d’acord amb els aspectes legals aplicables i altres requisits subscrits. Fomentar la transparència, i preservar la confidencialitat i la integritat de les dades amb què treballem.

Proporcionar condicions de treball segures i hàbits saludables per prevenir les lesions i el deteriorament de la salut; eliminar perills i reduir els riscos, com també promoure la consulta i participació del personal.

Assegurar el comportament ètic en totes les nostres actuacions. Fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats independentment de la raça, gènere, religió o discapacitat. Secundar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts internacionalment.

Evaristo Gutiérrez   08/01/2024   ID-001  Rev.10

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”