El desembre passat es va publicar al BOE el Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos que suposa canvis importants per a totes les empreses que introdueixen envasos al mercat.

Una de les novetats principals és que tots els productors d’envasos s’han d’inscriure al Registre de Productors de Producte, a la recent creada secció d’Envasos, abans del 29 de març d’aquest any. Inscripció al registre de productors de producte.

Són considerats productors d’envasos (és a dir, productors de producte) tant els envasadors com els agents econòmics dedicats a la importació o adquisició intracomunitària de productes envasats per a la seva posada al mercat.

A més, els productors d’envasos han de remetre anualment la informació de la posada al mercat d’envasos abans del 31 de març de cada any. Aquest tràmit substituirà l’actual Declaració Anual d’Envasos.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”