El 22 de juny es va publicar per fi el Nou Reial Decret 487/2022 sobre la prevenció i control de la legionel·losi. Aquest nou Reial Decret 487/2022, que entrarà en vigor el 2 de gener de 2023 i derogarà l’actual Reial Decret 865/2003, incrementa els requisits per a les persones titulars d’instal·lacions que puguin generar Legionel·losis. El nou RD ja no distingeix entre instal·lacions amb major o menor probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la en el seu àmbit d’aplicació. Les instal·lacions a les quals s’hauran d’aplicar els requisits inclouen des de les torres de refrigeració fins a les dutxes amb aigua calenta, entre altres instal·lacions. Les persones titulars d’aquestes instal·lacions hauran de contractar una empresa autoritzada per a la implementació d’un Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL) que podrà ser completat amb un Pla Sanitari enfront de Legionel·la (PSL), fer mostrejos segons Annex V i analítiques amb laboratoris acreditats, controlar periòdicament diversos paràmetres de l’aigua (pH, Tª, terbolesa, ferro) i realitzar neteja i desinfecció per personal degudament format. Us deixem un resum dels requisits d’aquest Nou Reial Decret 487/2022 sobre la legionel·losi.

Nuevo Real Decreto 487/2022 Legionelosis
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

Convención Ingecal Girona