Team-NB (Associació Europea d’Organismes Notificats de Productes Sanitaris) ha publicat un llistat d’emails de contacte i directoris per poder comprovar la validesa de certificats CE de productes sanitaris.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar