A INGECAL estem plenament compromesos amb la diversitat i la inclusió en l’àmbit laboral, així com en altres accions de Responsabilitat Social Corporativa. Per això, ens complau anunciar que continuem adherits, dos anys més, al Charter de Diversitat, promogut per la Fundació Diversitat aquí a Espanya.

El Charter de Diversitat és una carta/codi de compromís que signen amb caràcter voluntari les organitzacions d’un mateix país, independentment de la seva grandària, per a fomentar el seu compromís cap als 10 principis fonamentals d’igualtat i no discriminació. INGECAL ha signat des de l’any 2010, la Carta de la Diversitat per la qual assumeix el compromís de fomentar els següents principis:

10 principis de la Carta de la Diversitat

1. Sensibilitzar els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat han d’estar inclosos en els valors de l’empresa i ser difosos entre els empleats.

2. Avançar en la construcció d’una plantilla diversa: l’empresa ha de fomentar la integració de persones amb perfils diversos (independentment del seu gènere, orientació sexual, raça, nacionalitat, procedència ètnica, religió, creences, edat, discapacitat, etc.).

3. Promoure la inclusió: la integració ha de ser efectiva, evitant-se qualsevol classe de discriminació, directa o indirecta, en el treball.

4. Considerar la diversitat en totes les polítiques de direcció de les persones: la gestió de la diversitat no ha de ser una pràctica de recursos humans més, sinó un factor transversal, que es trobi en la base de totes les decisions que es prenguin en aquest àmbit.

5. Promoure la conciliació a través d’un equilibri en els temps de treball, família i oci: les organitzacions han d’establir mecanismes que permetin l’harmonització de la vida laboral amb la vida familiar i personal de totes les persones treballadores.

6. Reconèixer la diversitat dels clients: les organitzacions han de conèixer el perfil dels clients, reconeixent que la seva diversitat també és una font d’innovació i desenvolupament.

7. Estendre i comunicar el compromís a  les i els empleats: el compromís que l’organització adquireix en ser signatària de la Carta de la Diversitat ha de ser compartit transversalment per tota l’empresa.

8. Estendre i comunicar el compromís a les empreses proveïdores: convidant-los a unir-se a la comunitat d’empreses que a Espanya s’adhereixen al compromís voluntari que promou la Carta.

9. Estendre i comunicar aquest compromís a administracions, organitzacions empresarials, sindicats, i altres agents socials.

10. Reflectir les activitats de suport a la no discriminació, així com els resultats que es van obtenint de la posada en pràctica de les polítiques de diversitat en la memòria anual de l’empresa.

Tu també pots adherir-te al Charter de la Diversitat signant voluntàriament i de manera gratuïta, comprometent-te així amb els 10 prinicipis. Si vols conèixer més sobre el Charter de la Diversitat, visita la seva pàgina web.

A INGECAL continuem treballant per a consolidar la diversitat, la inclusió i tots els altres valors que ens defineixen!

Carta Diversidad
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional” Acords Voluntaris Ingecal