Petjada de carboni

és un indicador ambiental que indica la quantitat de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI: diòxid de carboni (CO₂), metà (CH4), òxid nitrós (N2O), perfluorocarbono (PFC), hidrofluorocarbonos (HFC) i hexafluorur de sofre (SF6)), expressada com CO2 equivalent, que és emesa directament o indirectament a conseqüència d’una activitat d’una organització, producte o servei i que vol millorar el nostre impacte sobre el Canvi Climàtic.

Al llarg del cicle de vida de qualsevol producte o servei que utilitzem es poden diferenciar diverses etapes que requereixen energia i generen residus, abocaments i emissions de GEI, des que s’extreuen o fabriquen les matèries primeres, es transporten fins a les indústries on es transformen en productes, es distribueixen fins als seus clients, són utilitzats pels consumidors i finalment són tractats els residus que en què puguin transformar-se.

En cadascuna d’aquestes etapes, es requereix controlar i calcular les emissions dels seus processos. Hem de diferenciar entre les emissions directes generades per l’organització i les indirectes generades per altres processos externs però necessaris per a les nostres activitats i/o producte. En la taula següent es diferencien les emissions existents segons aquesta visió:

 

Per a obtenir aquestes emissions multiplicarem la dada de consum (activitat) pel seu factor d’emissió (dada obtinguda de bases de dades científiques i públiques). Per tant, la fórmula que resumeix el càlcul:

                                                              Petjada de carboni = Dada Activitat x Factor Emissió

La metodologia utilitzada per Ingecal per al seu càlcul consistirà en 5 etapes, sent aquesta última optativa:

 

Registre de Petjada de Carboni

 

Ingecal també ajuda als seus clients a comunicar la seva petjada de carboni a través dels programes promoguts des de les Administracions Públiques. En la següent taula, exposem quals són els programes actuals i les seves diferències per a facilitar l’elecció d’adhesió:

 

Ingecal t’assessora, contacta amb : Marta Monreal – mmc@ingecal.cat

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”