La nova Directiva 2023/1791 de la UE sobre eficiència energètica, que va entrar en vigor al setembre, cerca que estalviem i utilitzem l’energia de manera més eficient.

S’ha fixat l’objectiu de reduir el consum energètic a tota la UE en un 11,7% per a l’any 2030, en comparació dels nivells del 2020. Cada país haurà de contribuir a aquest objectiu general amb les mesures d’estalvi energètic pròpies.

La Directiva obliga els governs nacionals a aconseguir un estalvi anual en l’ús de l’energia, que augmentarà gradualment fins al 2030. Per aconseguir-ho, hauran d’adoptar sistemes que exigeixin més eficiència energètica a diferents sectors o prendre mesures alternatives amb el mateix propòsit.

El sector públic, en particular, haurà de renovar edificis per fer-los més eficients i reduir-ne el consum d’energia en general. A les accions per promoure l’estalvi energètic es donarà prioritat als consumidors més vulnerables i als habitatges socials.

Els centres de dades, grans consumidors denergia, hauran de publicar dades sobre la seva eficiència energètica. A més, els països han de fomentar sistemes de calefacció i refrigeració més eficients des del punt de vista energètic.

  • Us ho expliquem amb més detall a la nota informativa > NI-093.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”