La Directiva (UE) 2019/1937, per a la protecció de les persones denunciants d’infraccions del dret de la Unió, va ser aprovada el 23 d’octubre del 2019 i va entrar en vigor als 20 dies de la seva publicació. Aquest proper 17 de desembre finalitza el termini establert a la Directiva (UE) 2019/1937 per a la seva transposició al dret espanyol.

L’objectiu d’aquesta directiva és el de protegir a les persones denunciants de frau o comportaments il·lícits a les organitzacions dels Estats Membres de la Unió Europea.

Les empreses, a partir de 50 persones treballadores, han de crear un canal de denúncia intern que garanteixi la protecció de les persones denunciants.

A continuació, compartim un breu resum sobre els principals punts de la Directiva.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar

Playa de Sitges