Presencial - Aula Virtual

MDR - Reglaments europeus sobre productes sanitaris i IVDR de productes sanitaris de diagnòstic in vitro

L'objectiu del curs "Reglaments europeus sobre productes sanitaris i productes sanitaris de diagnòstic in vitro" és conèixer la legislació europea i nacional i els requisits dels reglaments europeus de producte sanitari i producte sanitari de diagnòstic in vitro.

Els coneixements adquirits en aquest curs sobre els productes sanitaris son:

1. Marc normatiu actual a Espanya i Europa dels productes sanitaris i productes sanitaris de diagnòstic in vitro.
2. Introducció al reglament europeu de producte sanitari (UE) 2017/745 i al Reglament (UE) Diagnòstic in vitro 2017/746.
3. Obligacions per als agents econòmics de productes sanitaris i productes sanitaris per diagnòstic in vitro.
4. Regles de classificació.
5. Procediments d'obtenció de la conformitat per al marcatge CE.
6. Requisits generals de seguretat i funcionament.
7. Documentació tècnica
8. Avaluació clínica, recerca clínica i seguiment clínic postcomercialització / Avaluació del funcionament, estudis del funcionament i seguiment del funcionament postcomercialització.
9. Seguiment postcomercialització, vigilància i control del mercat.

reglamentos-europeos-sobre-productos-sanitarios-y-productos-sanitarios-de-diagnostico-in-vitro-rectangular

Lloc

Aula Virtual INGECAL

16/04 - 17/04
(2 jorns de 4h)

Dates inici
Horari

09:00 - 13:00

Durada: 8 h
Preu

379€ + IVA

Serveis inclosos

Certificat curs + Presentació PDF

NOTA CANCEL·LACIÓ DE LA FORMACIÓ: El curs a través d'aula virtual es realitzarà sempre que arribem al nombre mínim d'assistents per a poder impartir-lo. La confirmació del curs es realitzarà amb una anterioritat de 4 dies a la data d'inici de la formació per correu electrònic.

Programa

Objectius

Conèixer la legislació europea i nacional i els requisits dels reglaments europeus de producte sanitari i producte sanitari de diagnòstic in vitro.

Metodologia

La metodologia del curs combina l'explicació teòrica a través de la plataforma virtual en directe, amb la realització d'exercicis pràctics d'aplicació dels coneixements.

Dirigit a

Personal tècnic d'empreses fabricadores, importadores o distribuïdores de productes sanitaris amb responsabilitat en qualitat, regulador, direcció, disseny, etc. (tècnic/a responsable, regulatory affairs, responsable qualitat,...).

Equip Formador

Ana Fernández

  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”