Presencial - Aula Virtual

ISO 45001 - Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball

El curs "ISO 45001 - Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball" té com a objectiu aportar als participants els coneixements bàsics d’un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball d’acord amb els requisits de la norma ISO 45001:2018 que substitueix a l’OHSAS 18001.

Els coneixements a adquirir en aquest curs de l’àmbit de salut i seguretat laboral son:

1. Introducció als sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball (SST).
3. Documentació del sistema de gestió de SST.
4. Requisits de la norma OHSAS 18001:2007.
5. Requisits ISO 45001:2018.
    - Context de l’organització: coneixement de l’organització, parts interessades, processos.
    - Lideratge: lideratge i compromís, política de seguretat i salut en el treball, responsabilitats. Consulta i participació del personal.
    - Planificació: Accions per abordar els riscos i oportunitats, identificació de perills, requisits legals, objectius i planificació per assolir-los.
    - Suport: Recursos, competències, presa de consciència, comunicació i informació documentada
    - Operacions: Planificació i control operacional, eliminació de perills i reducció de riscos, gestió del canvi, compres, respostes davant emergències.
    - Avaluació de l’acompliment: Seguiment, mesura, anàlisis i avaluació, auditoria interna i revisions per la direcció.
    - Millora: No conformitats, incidents, accions correctives i millora continua.
6. Auditories internes.
7. Procés de certificació externa.
8. Casos pràctics

ISO 45001 - Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Estem planificant noves convocatòries.

Omple el formulari

i et mantindrem al dia de les pròximes dates.

Sol·licitud d'informació

Si vols que realitzar aquest curs, demana’ns informació,
indicant en quina data voldries fer el curs
i et mantindrem informat de les properes convocatòries.


Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”