Presencial - Aula Virtual

ISO 15189:2022 - Acreditació de laboratoris d'anàlisis clíniques

L'objectiu del curs ISO 15189 - Acreditació de laboratoris d'anàlisis clíniques és aportar a les persones participants els conceptes bàsics per a implantar un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 15189:2022 i capacitar-los per a aplicar els requisits de la norma al sector dels laboratoris clínics.

Els coneixements a adquirir en aquest curs de l’àmbit de sanitat son:

1. Introducció a la gestió de la qualitat
- Conceptes
- Marc normatiu.
2. Procés d'acreditació
- Què és una acreditació
- Fases d'implantació i acreditació
3. Requisits de gestió
- Organització i responsabilitat de la direcció
- Sistema de gestió de la qualitat
- Control de la documentació
- Contractes de prestació de serveis
- Anàlisis realitzades per laboratoris subcontractistes
- Serveis externs i subministraments
- Serveis d'assessorament
- Resolució de reclamacions
- No conformitats, accions correctives i preventives
- Millora contínua
- Control de registres
- Avaluació i auditories
- Revisió per la Direcció
4. Requisits tècnics
- Personal
- Instal·lacions i condicions ambientals
- Equips de laboratori, reactius i materials fungibles
- Processos preanalítics
- Processos analítics i assegurament de la qualitat dels resultats
- Processos postanalítics
- Notificació i comunicació dels resultats
- Gestió de la informació del laboratori
5. Casos pràctics

iso15189_laboratoriosanalisisclinicos

Estem planificant noves convocatòries.

Omple el formulari

i et mantindrem al dia de les pròximes dates.

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.


Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”