Presencial - Aula Virtual

ISO 15189:2022 - Acreditació de laboratoris d'anàlisis clíniques

L'objectiu del curs ISO 15189 - Acreditació de laboratoris d'anàlisis clíniques és aportar a les persones participants els conceptes bàsics per a implantar un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 15189:2022 i capacitar-los per a aplicar els requisits de la norma al sector dels laboratoris clínics.

Els coneixements a adquirir en aquest curs de l’àmbit de sanitat son:

1. Introducció a la gestió de la qualitat
- Conceptes
- Marc normatiu.
2. Procés d'acreditació
- Què és una acreditació
- Fases d'implantació i acreditació
3. Requisits de gestió
- Organització i responsabilitat de la direcció
- Sistema de gestió de la qualitat
- Control de la documentació
- Contractes de prestació de serveis
- Anàlisis realitzades per laboratoris subcontractistes
- Serveis externs i subministraments
- Serveis d'assessorament
- Resolució de reclamacions
- No conformitats, accions correctives i preventives
- Millora contínua
- Control de registres
- Avaluació i auditories
- Revisió per la Direcció
4. Requisits tècnics
- Personal
- Instal·lacions i condicions ambientals
- Equips de laboratori, reactius i materials fungibles
- Processos preanalítics
- Processos analítics i assegurament de la qualitat dels resultats
- Processos postanalítics
- Notificació i comunicació dels resultats
- Gestió de la informació del laboratori
5. Casos pràctics

iso15189_laboratoriosanalisisclinicos

Lloc

Aula Virtual INGECAL

10/05 - 11/05
(2 jorns de 4h)

Dates inici
10/05/2023
Horari

9:00h - 13:00h

Durada: 8 h
Preu
345€ + IVA
Serveis inclosos

Certificat curs + Presentació PDF

NOTA CANCEL·LACIÓ DE LA FORMACIÓ: El curs a través d'aula virtual es realitzarà sempre que arribem al nombre mínim d'assistents per a poder impartir-lo. La confirmació del curs es realitzarà amb una anterioritat de 4 dies a la data d'inici de la formació per correu electrònic.

Programa

Objectius

Aportar a les persones participants els conceptes bàsics per a implantar un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 15189:2022 i capacitar-los per a aplicar els requisits de la norma al sector dels laboratoris clínics.

Metodologia

La metodologia del curs combina l'explicació teòrica a través de la plataforma virtual en directe, amb la realització d'exercicis pràctics d'aplicació dels coneixements.

Dirigit a

Persones amb la responsabilitat de gestionar un sistema de gestió de qualitat en el seu laboratori, o que vulguin iniciar-se en aquest àmbit professional. Responsables de qualitat de laboratoris d'anàlisis clíniques.

Formador/a

ISO 15189:2022 – Acreditació de laboratoris d’anàlisis clíniques

Nuria Amador

Auditora de sistemes de gestió, sanitat i productes sanitaris
Llicenciada en Ciències Químiques. Postgrau Project Management UPC Auditora Sistemes Qualitat - IRCA 13SP/45131

  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”