Presencial - Aula Virtual

ISO 15189:2022 - Acreditació de laboratoris d'anàlisis clíniques

L'objectiu del curs ISO 15189 - Acreditació de laboratoris d'anàlisis clíniques és aportar a les persones participants els conceptes bàsics per a implantar un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 15189:2022 i capacitar-los per a aplicar els requisits de la norma al sector dels laboratoris clínics.

Los conocimientos a adquirir en este curso del ámbito de sanidad son:

1. Introducció a la gestió de la qualitat
- Conceptes
- Marc normatiu.
2. Procés d'acreditació
- Què és una acreditació
- Fases d'implantació i acreditació
3. Requisits de gestió
- Organització i responsabilitat de la direcció
- Sistema de gestió de la qualitat
- Control de la documentació
- Contractes de prestació de serveis
- Anàlisis realitzades per laboratoris subcontractistes
- Serveis externs i subministraments
- Serveis d'assessorament
- Resolució de reclamacions
- No conformitats, accions correctives i preventives
- Millora contínua
- Control de registres
- Avaluació i auditories
- Revisió per la Direcció
4. Requisits tècnics
- Personal
- Instal·lacions i condicions ambientals
- Equips de laboratori, reactius i materials fungibles
- Processos preanalítics
- Processos analítics i assegurament de la qualitat dels resultats
- Processos postanalítics
- Notificació i comunicació dels resultats
- Gestió de la informació del laboratori
5. Casos pràctics

iso15189_laboratoriosanalisisclinicos

Estamos planificando nuevas convocatorias.

Rellena el formulario

y te mantendremos al día de las próximas fechas.

Cursos in-company

Si quieres que la formación se realice en tus instalaciones con un programa adaptado a sus necesidades concretas, pídenos presupuesto.


Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”