Presencial - Aula Virtual

Gestió de la bonificació de la formació - FUNDAE

Aquest curs de Gestió de la bonificació de la formació - FUNDAE te com a objectiu aportar als participants els coneixements bàsics per a la utilització de l’aplicatiu telemàtic de gestió de les bonificacions de la FUNDAE i la normativa actual aplicable sobre Formació Programada per les Empreses.

Els coneixements a adquirir en aquest curs de l’àmbit de gestió empresarial son:

1. Conceptes bàsics per tramitar la bonificació de la formació a les empreses (formació programada).
- Crèdit de formació, empreses i persones beneficiàries. Col·lectius prioritaris.
- Tipus de formació. Accions formatives i PIF’s.
- Mòduls econòmics i costos bonificables.
- Models de gestió. Acreditació i inscripció d’entitats de formació.
- Cofinançament privat.
2. Normativa aplicable. Principals canvis dels Reals Decrets de formació RD 4 /2015, RD 30/2015 i RD 694/2017.
3. Novetats exercici 2019/2020.
4. Aplicatiu de gestió: accés a l’aplicació telemàtica de la FUNDAE. Certificats digitals.
5. Fases del procediment per a gestionar les accions formatives:
- Identificació i alta en el sistema d’accions formatives i comunicació a la representació legal dels treballadors/es.
- Comunicació d’inici i de finalització de grups.
6. Aplicació de les bonificacions i compliment condicions.
7. Seguiment, control i règim sancionador.

FOTO: Gestió de la bonificació de la formació - FUNDAE

Estem planificant noves convocatòries.

Omple el formulari

i et mantindrem al dia de les pròximes dates.

Sol·licitud d'informació

Si vols que realitzar aquest curs, demana’ns informació,

indicant en quina data voldries fer el curs

i et mantindrem informat de les properes convocatòries


Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar