El canvi climàtic està accelerant la proliferació de fenòmens i desastres naturals, que augmenten en número i en magnitud. L’impacte de la humanitat sobre el medi ambient provoca que el planeta no tingui capacitat suficient per a adaptar-se als canvis i per a regenerar-se a temps.

Segons els científics, si no frenem el canvi climàtic, el 25% de totes les espècies conegudes desapareixeran en les pròximes dècades.

Consisteix una responsabilitat individual, social i empresarial fer-se càrrec dels impactes ambientals ocasionats a causa de l’activitat humana i trobar solucions per a reduir-los.

La Unió Europea ha establert una sèrie d’objectius de circularitat a l’Agenda 2030, per a fer més sostenibles els models de vida i econòmic, amb unes mesures que ja estan obligant a canviar la forma de produir i de consumir.

Nou model de producció i consum.

Lluny del model lineal de producció (produir, consumir, llençar), l’Economia Circular presenta un model en cercle que busca ser el màxim eficient amb els recursos. L’objectiu és minimitzar l’extracció de matèries i la sortida de residus, convertint-los aquests en matèries primeres, creant una retroalimentació.

Aquesta circularitat s’ha de nodrir necessàriament de canvis en els hàbits de consum i en la transició cap a una economia de col·laboració i simbiosi industrial.

Model de producció i consum

Com més petit és el cercle del diagrama, més eficient resulta l’opció i menor és el consum energètic.

Caminant cap a l'Economia Circular

Simbiosi industrial

És la creació d’un ecosistema i xarxa industrial de col·laboració que permet compartir els recursos i els excedents (residus, energia, logística, espai, aigua…) que una empresa no pot utilitzar per a ser aprofitats per una altra.

Servitització

Model de negoci en què es paga per un servei en comptes d’una propietat.

Aquests productes es fabriquen amb visió de durabilitat i tenen assegurats els manteniments adequats.

Quan l’empresa ja no necessita el producte, el fabricant el posa a disposició d’una altra. Així, s’evita la producció en massa.

I+D Ecodisseny

Canvi en el disseny dels productes per a allargar el seu cicle de vida.

Caldrà que siguin eficients, desmuntables i reaprofitables, composats de materials reciclats i dissenyar-los un packaging eficient.

Això haurà d’acompanyar-se d’una millora i/o reducció de les etapes productives.

Consum responsable

Consumint productes de proximitat, contribuïm a una reducció de la Petjada de CO2 derivada del transport, de la generació de residus de packagings i es fomenta l’economia local.

Comprar només el que és necessari i quan no es pugui aprofitar el que ofereix el nostre entorn.

Comprar a granel, rebutjar productes envasats amb plàstic i no descartar aliments per la seva estètica.

Logística eficient

Aprofitar l’espai i viatges, triant els mètodes de transport i combustibles menys contaminants.

La logística inversa ofereix el retorn d’un producte usat cap a fàbrica per a reutilitzar-lo o aprofitar-lo i que no es quedi fora del cercle.

Residu: subproducte

Els residus poden tenir diverses finalitats o usos abans que es considerin per a l’eliminació o la valorització, i poden servir com a subproducte per a una altra funció.

Això, a més, contribueix a reduir els costos d’adquisició d’aquest subproducte.

Què cal millorar avui dia?

El “Baròmetre d’economia circular de l’empresa catalana 2020” realitzat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, reflecteix una gran conscienciació per part de les empreses de la importància de transició cap al nou model econòmic.

A més, ens indica que les iniciatives cap a l’EC més esteses són la millora en la gestió i reducció dels residus, així com la reducció de la petjada de Carboni. En canvi, es consideren que els objectius més difícils d’assolir són els d’ecodisseny i els de servitització.

Per tant, els esforços per al canvi, haurien de concentrar-se, sobretot, en aquests dos pilars mestre de l’Economia Circular.

Certificacions i eines

bs8001-2017

BS 8001:2017 (estàndard d’Economia Circular)

iso14001

ISO 14001 Gestió Ambiental

cradletocradle

Cradle to Cradle (circularitat de materials i productes)

ecolabel

Ecolabel (ecoetiqueta)

co2

Compensar emissions de CO2

Cristina Sánchez – Consultora INGECAL

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar

Free Live Seminar - Cultura de Seguretat AlimentariaDia Mundial de la Inocuidad Alimentaria