INGECAL, Enginyeria de la Qualitat i el Medi Ambient, S.L., ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional l’objectiu del qual és millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a les mateixes i gràcies al qual ha implantat un aplicatiu CRM – CONEIX, per a la millora de competitivitat i productivitat de l’empresa. Desembre 2020. Per a això ha comptat amb el suport del Programa Ticcamaras de la Cambra de Comerç de Terrassa.

“Una manera de fer Europa”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

Tecnico Gestion CalidadLive seminars Ingecal