Ha finalitzat amb èxit la segona promoció de tècnics en gestió ambiental.

Es tracta d’un curs que proporciona una visió àmplia sobre els aspectes i impactes ambientals derivats de l’activitat empresarial i les eines per a gestionar-los de cara al compliment legal i la millora contínua. El curs es desenvolupa en 6 sessions presencials complementades amb una part online per la realització d’activitats pràctiques.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar