Mixta

Tècnic en Gestió del Medi Ambient -Modalidad Mixta- 50h - AF20032-ING-G1

FOTO: Tècnic en Gestió del Medi Ambient -Modalidad Mixta- 50h

LLoc

INGECAL
Antoni Bell, 2 - 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona

Dates inici
21/09/2020
Horari

15:00 a 18:30

Durada: 50 h
Preu

590€ + IVA

Serveis inclosos

Coffee break

Programa

Hores : 50
Serveis inclosos : Coffee break

Coneixements adquirits:
Definicions i evolució històrica de la Gestió Ambiental Conceptes, context internacional i evolució històrica de la gestió ambiental Principis del Dret Ambiental Internacional i la jerarquia de les Lleis Legislació ambiental aplicable a la activitat empresarial La Responsabilitat Ambiental i els elements de control previ i posterior de la Gestió Ambiental per part de l’Administració Pública Legislació i normativa ambiental segons vectors: Les eines de Gestió i Auditoria Ambiental per excel·lència: ISO 14001 i EMAS Requisis de la norma ISO 14001:2015: evolució i estructura, gestió del context, gestió de processos, lideratge, identificació de riscos i oportunitats, planificació de canvis, reflexió del cicle de vida, formació i sensibilització, control de la informació documentada, proveïdors, auditories de sistemes ambientals, millora continua, processos de implantació i certificació ISO Requisits del Esquema Europeu d’Ecogestió i Ecoauditoria EMAS: EMAS, evolució i estructura; similituds i diferències amb la Norma ISO 14001 (Requisits adicionals) i processos de Implantació i Verificació EMAS Altres eines per a la Gestió Ambiental a les organitzacions (GRI, SR 10, Càlcul de la Petjada de CO2, Bones Pràctiques Ambientals,...)

Objectius

Facilitar als participants una visió àmplia sobre els aspectes i impactes ambientals derivats de l'activitat empresarial i les eines per a gestionar-los de cara al compliment legal i la millora contínua.

Metodologia

6 sessions presencials (21 hores) i formació online (29 hores). Les sessions presencials combinen l'explicació teòrica amb la 'aplicació pràctica dels coneixements adquirits amb exercicis, dinàmiques de grup i jocs. La formació online inclou continguts teòrics i casos pràctics a realitzar amb el suport de personal tutor.

Dirigit a

Responsables i gestors ambientals del sector empresarial de diferents àmbits/ Responsables i gestors de ambient i qualitat del sector empresarial de diferents àmbits.

Formador/a

Marta Monreal del Castillo


  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar

FOTO: ISO 45001 - Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treballFOTO: Como implantar un plan de igualdad