Mixta

Tècnic en gestió de seguretat i salut en el treball - modalitat mixte - AF20061-ING-G1

FOTO: Tècnic en gestió de seguretat i salut en el treball - modalitat mixte
LLoc

INGECAL
Antoni Bell, 2 - 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona

Dates
09/11/2020
Horari

15:00 a 18:30

Durada: 50 h
Preu

590€ + IVA

Serveis inclosos

Coffee break

Objectius

Facilitar als participants una visió àmplia del sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball (ISO 45001, i OHSAS 18001). S’aborden les principals eines i tècniques de millora per implantar-los.

Programa

Hores : 50
Serveis inclosos : Coffee break

Coneixements adquirits:
Definicions i evolució històrica de la Gestió de la Seguretat i Salut en el treball. Conceptes, context internacional i evolució històrica de la gestió de la SST• Organitzacions i organismes implicats en la gestió de la seguretat i salut en el treball Legislació de prevenció de riscos aplicable a la activitat empresarial. Principis del Dret Internacional i la jerarquia de les Lleis. Legislació i normativa segons riscos laborals. Legislació en Seguretat Industrial. Requisits d’un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball : Requisis de la norma ISO 14001:2015: evolució i estructura, gestió del context, gestió de processos, lideratge, identificació de riscos i oportunitats, planificació de canvis, avaluació de riscos i oportunitats de la SST, formació i sensibilització, control de la informació documentada, proveïdors i subcontractistes, gestió del canvi, actuació en casos d’emergència, auditories de sistemes de la SST, millora continua, investigació d’incidents, processos de implantació i certificació ISO. Requisits OHSAS 18001. Evolució i estructura, similituds i diferències amb la Norma ISO 45001 i processos de Implantació. Altres eines per a la gestió de la SST a les organitzacions. Eines i tècniques de millora continua i treball en equip: DAFO, AMFE, 5 WHY, 8D, 5S, Pareto Ishikawa, ... Empresa saludable: SIGOS ISO 39001 – Seguretat Vial SR10 – Responsabilitat social corporativa GRI – Global reporting Iniciative.

Metodologia

6 sessions presencials (21h) i formació online (29h). Les sessions presencials combinen l'explicació teòrica amb la 'aplicació pràctica dels coneixements adquirits amb exercicis, dinàmiques de grup i jocs. La formació online inclou continguts teòrics i casos pràctics a realitzar amb el suport de personal tutor.

Dirigit a

Responsables de gestionar un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball en la seva empresa, o que vulguin iniciar-se en aquest àmbit. Tècnics de seguretat laboral i / o prevenció de riscos laborals.

Formador/a

Tècnic en gestió de seguretat i salut en el treball – modalitat mixte – AF20061-ING-G1

Marta Monreal del Castillo


  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar

FOTO: GMP: Sistema de calidad del sector farmacéutico 50hEvaluación clínica de producto sanitario - Nuevo!