Presencial

Programa Tècnic/a en Gestió de la Qualitat

FOTO: Programa Técnico/a en Gestión de la Calidad -24h
LLoc

Aula Virtual

13/10, 20/10,27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12
(8 jorn de 3h)

Dates inici
13/10/2021
Horari

15:00 a 18:00

Durada: 24 h
Preu
299€ + IVA
Serveis inclosos

Certificat curs + presentació pdf

Programa

Coneixements adquirits:
0. Introducció als sistemes de gestió de qualitat. 1. Compromís de qualitat. Política de qualitat 2. Estudi de l'context. DAFO i Parts interessades 3. Informació documentada. Abast, fitxes de procés, instruccions, registres ... 4. Identificació de processos. Mapa de processos i fitxes de processos. 5. Identificació de riscos i oportunitats. Plans d'acció. 6. Objectius de qualitat 7. Planificació de canvis. Plans d'acció 8. Organització. Organigrama. Descripcions de lloc de treball. 9. Gestió de persones. Formació, comunicació i presa de consciència. 10. Gestió de recursos. Equips, instal·lacions i ambients de treball. 11. Processos de relació amb clients. Definició i revisió de requisits 12. Processos de disseny i desenvolupament. Revisió, verificació i validació. 13. Processos de compres. Documentació i avaluació de proveïdors 14. Processos de producció i serveis. Documentació processos. 15. Seguiment i avaluació. Indicadors, inspeccions. 16. Auditories internes. Pla, qüestionari i informe d'auditoria. 17. Revisió per la direcció. Entrades i sortides. 18. No conformitats i accions correctives. 19. Millora contínua. Eines de millora. 20. Certificació ISO 9001.

Objectius

Facilitar als participants una visió àmplia dels sistemes de gestió de la qualitat més avançats i sol·licitats per les organitzacions tant industrials com de serveis. S'aborden les principals eines i tècniques de millora contínua.

Metodologia

8 sessions de 3 hores a l'aula virtual a la plataforma zoom (24 hores) més suport online a la nostra plataforma elearning Ingec@mpus.
La metodologia de el curs combina l'explicació teòrica a través de videoconferència (retransmissió en directe en aula virtual) amb la realització d'exercicis pràctics d'aplicació dels coneixements.
Les sessions presencials a través d'aula virtual combinen l'explicació teòrica amb l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits amb exercicis, dinàmiques de grup i jocs.
La formació en línia inclou continguts teòrics i casos pràctics a realitzar amb el suport de personal tutor.

Dirigit a

Responsables i tècnics de qualitat d'organitzacions públiques o privades i de diferents sectors (industrial, serveis, sanitat, alimentació)

Equip Formador

EVARISTO GUTIÉRREZ

Evaristo Gutiérrez

MARTA MONREAL

Marta Monreal

Mercedes Cerrato

MONTSE SALVADOR

Montse Salvador

  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar