Presencial

Curs Nova versió UNE 166002:2021

##resum##

Els coneixements adquirits en aquest curs d’innovació son:

1. Introducció a la gestió de la I+D+i. 2. Evolució de la norma UNEIX 166002. 3. Definicions aplicables. 4. Nous requisits i modificacions de la norma UNEIX 166002:2021: - Context de l'organització: coneixement de l'organització, parts interessades, sistema de gestió de la I+D+i. - Lideratge: compromís de la direcció, visió, estratègia i política d'I+D+i. Foment de la cultura de la innovació. - Planificació: accions per a abordar els riscos i oportunitats, objectius i planificació per a aconseguir-los. - Suport a la I+D+i: organització i rols, recursos, competències, comunicació, informació documentada, propietat intel·lectual i industrial, gestió del coneixement, col·laboració, vigilància i intel·ligència estratègica. - Processos operatius: projectes d'I+D+i, procés de la I+D+i. - Avaluació de l'acompliment: Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació, auditoria interna i revisió per la direcció. - Millora: No conformitats i accions correctives i millora contínua. 5. Procés de certificació. 6. Casos pràctics.

FOTO: Nova versió UNE 166002:2021

LLoc

Aula Virtual INGECAL

Dates inici
19/01/2022
Hora

9:00h - 13:00h

Durada: 5 h
Preu

282€ + IVA

Serveis inclosos

Coffee break

Programa

Objectius

Aportar a les persones participants els coneixements sobre els canvis en la nova norma sobre gestió de la I+D+i - UNEIX 166002:2021

Metodologia

La metodologia combina l'explicació teòrica a través de la plataforma virtual en directe, amb la realització d'exercicis pràctics d'aplicació dels coneixements.

Dirigit a

Persones amb la responsabilitat de gestionar un sistema de gestió d'I+D+i o d'innovació en la seva empresa.

Formador/a

Nova versió UNE 166002:2021

Evaristo Gutiérrez

Director d'INGECAL.
Enginyer Tècnic Industrial. Màster Direcció Operacions – ESADE. Auditor Sistemes Qualitat - EOQ 13.120.

  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar