Presencial

Gestió de la bonificació de la formació - FUNDAE - AF20077-ING-Grup2

FOTO: Gestió de la bonificació de la formació - FUNDAE
LLoc

INGECAL
Antoni Bell, 2 - 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona

Dates
03/03/2020
10/10/2020
Hora

09:00 - 18:00

Durada: 8 h
Preu

295€ + IVA

Serveis inclosos

Coffee break + dinar

Objectius

Aportar als participants els coneixements bàsics per a la utilització de l’aplicatiu telemàtic de gestió de les bonificacions de la FUNDAE i la normativa actual aplicable sobre Formació Programada per les Empreses.

Programa

Coneixements adquirits:
1. Conceptes bàsics per tramitar la bonificació de la formació a les empreses (formació programada). - Crèdit de formació, empreses i persones beneficiàries. Col·lectius prioritaris. - Tipus de formació. Accions formatives i PIF’s. - Mòduls econòmics i costos bonificables. - Models de gestió. Acreditació i inscripció d’entitats de formació. - Cofinançament privat. 2. Normativa aplicable. Principals canvis dels Reals Decrets de formació RD 4 /2015, RD 30/2015 i RD 694/2017. 3. Novetats exercici 2019/2020. 4. Aplicatiu de gestió: accés a l’aplicació telemàtica de la FUNDAE. Certificats digitals. 5. Fases del procediment per a gestionar les accions formatives: - Identificació i alta en el sistema d’accions formatives i comunicació a la representació legal dels treballadors/es. - Comunicació d’inici i de finalització de grups. 6. Aplicació de les bonificacions i compliment condicions. 7. Seguiment, control i règim sancionador.

Metodologia

Explicacions conceptuals guiades amb presentacions i recursos audiovisuals. Casos pràctics de càlcul de costos bonificables i alta de grups formatius al aplicatiu telemàtic de la FUNDAE.

Dirigit a

Personal directiu, tècnic o responsable de recursos humans d’empreses que necessitin gestionar eficaçment les bonificacions dels cursos realitzats a la seva empresa, segons els diferents models de gestió disponibles.

Formador/a

Gestió de la bonificació de la formació – FUNDAE – AF20077-ING-Grup2

Alba Muñoz Fernández de Simón

Directora de Formació
Enginyera Tècnica Industrial

  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar

FOTO: Gestió de la bonificació de la formació - FUNDAEFOTO: Eines LEAN: 5S, VSM, KANBAN, JIT, SMED, TPM