maig
17
Dt
ISO 9001:2015 Auditories Internes de Qualitat
maig 17 @ 9:00 am
ISO 9001:2015 Auditories Internes de Qualitat @ Aula Virtual

Aportar als participants els coneixements necessaris per desenvolupar auditories internes d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma ISO 9001:2015 i tenint en compte els requisits de la norma de gestió d’auditories ISO 19011:2018.

juny
14
Dt
ISO/IEC 17025:2017 – Acreditació de laboratoris d’assaig i calibratge
juny 14 @ 9:00 am
ISO/IEC 17025:2017 - Acreditació de laboratoris d'assaig i calibratge @ Aula Virtual

Aportar als participants els conceptes bàsics per implementar un sistema de gestió de la qualitat d‟acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 i capacitar-los per aplicar-la, tant en laboratoris d‟assaig com de calibratge.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar