Gen
30
Dj
Gestió per processos i indicadors – AF20011-G1
Gen 30 @ 9:00 am
Gestió per processos i indicadors - AF20011-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els conceptes bàsics per implantar i millorar un sistema de gestió per processos i els indicadors associats, tant a l’àmbit industrial, com dels serveis

Feb
6
Dj
ISO 9001:2015 Requisits del sistema de gestió de qualitat- SCV – AF20001-G1
Feb 6 @ 9:00 am
ISO 9001:2015  Requisits del sistema de gestió de qualitat- SCV - AF20001-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar els conceptes necessaris per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 i capacitar-los per aplicar-la, tant a l’àmbit industrial com als serveis, amb una orientació a la gestió per processos, indicadors i riscos i oportunitats.

Feb
11
Dt
Mètodes d’avaluació de proveïdors – AF20012-G1
Feb 11 @ 9:00 am
Mètodes d'avaluació de proveïdors - AF20012-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants diferents metodologies per avaluar i fer el seguiment dels proveïdors d’una forma eficient

Mètodes d’avaluació de proveïdors – AF20012-ING-G1
Feb 11 @ 9:00 am
Mètodes d'avaluació de proveïdors - AF20012-ING-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants diferents metodologies per avaluar i fer el seguiment dels proveïdors d’una forma eficient

Mar
5
Dj
ISO 9001:2015 Auditories internes de qualitat – AF20002-G1
Mar 5 @ 9:00 am
ISO 9001:2015 Auditories internes de qualitat - AF20002-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements necessaris per desenvolupar auditories internes d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma ISO 9001:2015 i tenint en compte els requisits de la norma de gestió d’auditories ISO 19011:2018.

Mar
10
Dt
Nou AMFE AIAG-VDA: Anàlisi Modal de Fallades i Efectes – AF20010-ING-G1
Mar 10 @ 9:00 am
Nou AMFE AIAG-VDA: Anàlisi Modal de Fallades i Efectes - AF20010-ING-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar els conceptes necessaris per a poder conèixer l’origen, la finalitat i la utilitat de l’AMFE, tenint en compte els canvis establerts en el nou manual harmonitzat AIAG-VDA, i poder aplicar-lo com a eina de prevenció i millora continua en el disseny del productes i processos.

Mar
17
Dt
ISO/IEC 17025:2017 – Acreditación de laboratorios de ensayo y calibración-BCN – AF20007-G1
Mar 17 @ 9:00 am
ISO/IEC 17025:2017 - Acreditación de laboratorios de ensayo y calibración-BCN - AF20007-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar a los participantes los conceptos básicos para implementar un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 y capacitarlos para aplicarla, tanto en laboratorios de ensayo como de calibración.

Mai
7
Dj
ISO 9001:2015 Requisits del sistema de gestió de qualitat – AF20001-ING-Grup2
Mai 7 @ 9:00 am
ISO 9001:2015  Requisits del sistema de gestió de qualitat - AF20001-ING-Grup2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar els conceptes necessaris per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 i capacitar-los per aplicar-la, tant a l’àmbit industrial com als serveis, amb una orientació a la gestió per processos, indicadors i riscos i oportunitats.

Mai
21
Dj
Mètodes per avaluar la satisfacció del client – AF20013-ING-Grup1
Mai 21 @ 9:00 am
Mètodes per avaluar la satisfacció  del client - AF20013-ING-Grup1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants diferents metodologies per avaluar la satisfacció dels clients, i proposar alternatives a les enquestes de satisfacció, que tenen una eficàcia molt limitada.

Jun
11
Dj
ISO 9001:2015 Auditories internes de qualitat – AF20002-ING-G2
Jun 11 @ 9:00 am
ISO 9001:2015 Auditories internes de qualitat - AF20002-ING-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements necessaris per desenvolupar auditories internes d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma ISO 9001:2015 i tenint en compte els requisits de la norma de gestió d’auditories ISO 19011:2018.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar