des.
9
Dc
Auditories internes de qualitat ISO 9001:2015 – AF20306-ING-G1
des. 9 @ 9:00 am
Auditories internes de qualitat ISO 9001:2015 - AF20306-ING-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements necessaris per desenvolupar auditories internes d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma ISO 9001:2015 i tenint en compte els requisits de la norma de gestió d’auditories ISO 19011:2018.

febr.
3
Dc
Programa Técnico/a en Gestión de la Calidad -24h – AF21273-ING-G1
febr. 3 @ 3:00 pm
Programa Técnico/a en Gestión de la Calidad -24h - AF21273-ING-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Facilitar a los participantes una visión amplia del sistemas de gestión de la calidad más avanzados y solicitados por las organizaciones tanto industriales como de servicios. Se abordan las principales herramientas y técnicas de mejora continua.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar