Gen
23
Dj
ISO 13485 Sistema de calidad de productos sanitarios 30h – AF20103-online-G1
Gen 23 @ 9:00 am
ISO 13485 Sistema de calidad de productos sanitarios 30h - AF20103-online-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els conceptes bàsics per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 13485 i capacitar-los per aplicar la gestió de la qualitat en els productes sanitaris.

Mar
23
Dl
ISO 13485 Sistema de calidad de productos sanitarios 30h – AF20103-online-G2
Mar 23 @ 9:00 am
ISO 13485 Sistema de calidad de productos sanitarios 30h - AF20103-online-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els conceptes bàsics per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 13485 i capacitar-los per aplicar la gestió de la qualitat en els productes sanitaris.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar