Gen
20
Dl
Auditorias internas de calidad – ISO 9001 30 h – AF20112-online-G1
Gen 20 @ 9:00 am
Auditorias internas de calidad – ISO 9001 30 h - AF20112-online-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar a los participantes los conocimientos necesarios para desarrollar auditorias internas de un sistema de gestión de la calidad según los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y teniendo en cuenta los requisitos de la norma de gestión de auditorias ISO 19011: 2018.

ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad 50 h – AF20105-online-G1
Gen 20 @ 3:00 pm
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad 50 h - AF20105-online-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar los conceptos básicos para implantar un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 y las herramientas necesarias para aplicar los requisitos de la misma.

Gen
30
Dj
Gestió per processos i indicadors – AF20011-G1
Gen 30 @ 9:00 am
Gestió per processos i indicadors - AF20011-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els conceptes bàsics per implantar i millorar un sistema de gestió per processos i els indicadors associats, tant a l’àmbit industrial, com dels serveis

Feb
6
Dj
ISO 9001:2015 Requisits del sistema de gestió de qualitat- SCV – AF20001-G1
Feb 6 @ 9:00 am
ISO 9001:2015  Requisits del sistema de gestió de qualitat- SCV - AF20001-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar els conceptes necessaris per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 i capacitar-los per aplicar-la, tant a l’àmbit industrial com als serveis, amb una orientació a la gestió per processos, indicadors i riscos i oportunitats.

Feb
11
Dt
Mètodes d’avaluació de proveïdors – AF20012-G1
Feb 11 @ 9:00 am
Mètodes d'avaluació de proveïdors - AF20012-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants diferents metodologies per avaluar i fer el seguiment dels proveïdors d’una forma eficient

Mètodes d’avaluació de proveïdors – AF20012-ING-G1
Feb 11 @ 9:00 am
Mètodes d'avaluació de proveïdors - AF20012-ING-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants diferents metodologies per avaluar i fer el seguiment dels proveïdors d’una forma eficient

Feb
17
Dl
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad 10 h – AF100-G2
Feb 17 @ 9:00 am
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad 10 h - AF100-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar los conceptos básicos para implantar un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 y las herramientas necesarias para aplicar los requisitos de la misma.

Feb
24
Dl
Gestión por procesos e indicadores 20 horas – AF20115-online-G1
Feb 24 @ 9:00 am
Gestión por procesos e indicadores 20 horas - AF20115-online-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar a los participantes los conceptos básicos para implantar y mejorar un sistema de gestión por procesos y los indicadores asociados, tanto en el ámbito industrial, como de los servicios.

Mar
5
Dj
ISO 9001:2015 Auditories internes de qualitat – AF20002-G1
Mar 5 @ 9:00 am
ISO 9001:2015 Auditories internes de qualitat - AF20002-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements necessaris per desenvolupar auditories internes d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma ISO 9001:2015 i tenint en compte els requisits de la norma de gestió d’auditories ISO 19011:2018.

Mar
10
Dt
Nou AMFE AIAG-VDA: Anàlisi Modal de Fallades i Efectes – AF20010-ING-G1
Mar 10 @ 9:00 am
Nou AMFE AIAG-VDA: Anàlisi Modal de Fallades i Efectes - AF20010-ING-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar els conceptes necessaris per a poder conèixer l’origen, la finalitat i la utilitat de l’AMFE, tenint en compte els canvis establerts en el nou manual harmonitzat AIAG-VDA, i poder aplicar-lo com a eina de prevenció i millora continua en el disseny del productes i processos.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar