Gen
28
Dt
ISO 14971- Gestión de riesgos de producto sanitario –Nuevo! – AF20037-G1
Gen 28 @ 9:00 am
ISO 14971- Gestión de riesgos de producto sanitario –Nuevo! - AF20037-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar a los participantes los conocimientos necesarios para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a los productos sanitarios en todo el ciclo de vida del producto y cómo implantar un sistema de gestión de los riesgos para lograr un cumplimiento continuo.

Gen
30
Dj
Gestió per processos i indicadors – AF20011-G1
Gen 30 @ 9:00 am
Gestió per processos i indicadors - AF20011-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els conceptes bàsics per implantar i millorar un sistema de gestió per processos i els indicadors associats, tant a l’àmbit industrial, com dels serveis

Feb
6
Dj
ISO 9001:2015 Requisits del sistema de gestió de qualitat- SCV – AF20001-G1
Feb 6 @ 9:00 am
ISO 9001:2015  Requisits del sistema de gestió de qualitat- SCV - AF20001-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar els conceptes necessaris per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 i capacitar-los per aplicar-la, tant a l’àmbit industrial com als serveis, amb una orientació a la gestió per processos, indicadors i riscos i oportunitats.

Feb
11
Dt
Mètodes d’avaluació de proveïdors – AF20012-G1
Feb 11 @ 9:00 am
Mètodes d'avaluació de proveïdors - AF20012-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants diferents metodologies per avaluar i fer el seguiment dels proveïdors d’una forma eficient

Mètodes d’avaluació de proveïdors – AF20012-ING-G1
Feb 11 @ 9:00 am
Mètodes d'avaluació de proveïdors - AF20012-ING-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants diferents metodologies per avaluar i fer el seguiment dels proveïdors d’una forma eficient

Feb
13
Dj
ISO 45001 – Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball – AF20058-G1
Feb 13 @ 9:00 am
ISO 45001 - Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball - AF20058-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements bàsics d’un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball d’acord amb els requisits de la norma ISO 45001:2018 que substitueix a l’OHSAS 18001.

Feb
20
Dj
GDP – Bones practiques de distribució de medicaments – AF20047-G1
Feb 20 @ 9:00 am
GDP - Bones practiques de distribució de medicaments - AF20047-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements de les Normes de Correcta Distribució (GDP: Good Distribution Practice) que apliquen a la industria farmacèutica.

Feb
25
Dt
Com millorar la gestió del temps – AF20078-G1
Feb 25 @ 9:00 am
Com millorar la gestió del temps - AF20078-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements, eines i tècniques necessàries per a una millor gestió del temps.

Feb
27
Dj
Nuevos Reglamentos de la UE de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro-BCN – AF20039-G1
Feb 27 @ 9:00 am
Nuevos Reglamentos de la UE de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro-BCN - AF20039-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Conocer la legislación europea y nacional y los requisitos de los nuevos reglamentos europeos de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro.

Mar
3
Dt
Gestió de la bonificació de la formació – FUNDAE – AF20077-G1
Mar 3 @ 9:00 am
Gestió de la bonificació de la formació - FUNDAE - AF20077-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements bàsics per a la utilització de l’aplicatiu telemàtic de gestió de les bonificacions de la FUNDAE i la normativa actual aplicable sobre Formació Programada per les Empreses.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar