maig
17
Dt
ISO 9001:2015 Auditories Internes de Qualitat
maig 17 @ 9:00 am
ISO 9001:2015 Auditories Internes de Qualitat @ Aula Virtual

Aportar als participants els coneixements necessaris per desenvolupar auditories internes d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma ISO 9001:2015 i tenint en compte els requisits de la norma de gestió d’auditories ISO 19011:2018.

maig
24
Dt
ISO 14971 – Gestió de Riscos de Producte Sanitari
maig 24 @ 9:00 am
ISO 14971 - Gestió de Riscos de Producte Sanitari @ Aula Virtual

Aportar als participants els coneixements necessaris per identificar, avaluar i controlar els riscos associats als productes sanitaris en tot el cicle de vida del producte i com implantar un sistema de gestió dels riscos per aconseguir un compliment continu.

juny
9
Dj
Requisits Legals per a Distribuïdors Segons Reglament (UE) 2017/745
juny 9 @ 9:00 am
Requisits Legals per a Distribuïdors Segons Reglament (UE) 2017/745 @ Aula Virtual

Conèixer la legislació europea i nacional i els requisits dels nous reglaments europeus de producte sanitari i producte sanitari de diagnòstic in vitro aplicables als distribuïdors, importadors i representants autoritzats.

juny
14
Dt
ISO/IEC 17025:2017 – Acreditació de laboratoris d’assaig i calibratge
juny 14 @ 9:00 am
ISO/IEC 17025:2017 - Acreditació de laboratoris d'assaig i calibratge @ Aula Virtual

Aportar als participants els conceptes bàsics per implementar un sistema de gestió de la qualitat d‟acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 i capacitar-los per aplicar-la, tant en laboratoris d‟assaig com de calibratge.

juny
28
Dt
ISO 14001 / EMAS – Sistemes de gestió ambiental – AF22022-ING-G1
juny 28 @ 9:00 am
ISO 14001 / EMAS - Sistemes de gestió ambiental - AF22022-ING-G1 @ Aula Virtual

Aportar a les persones participants els coneixements bàsics d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i dels Reglaments europeus d’ecogestió i ecoauditoria núm. 1221/2009 i 2017/1505.

ISO 14001:2015 / EMAS – Sistemes de gestió ambiental – AF22028-ING-G1
juny 28 @ 9:00 am
ISO 14001:2015 / EMAS - Sistemes de gestió ambiental - AF22028-ING-G1 @ Aula Virtual

Aportar als participants els coneixements bàsics d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i dels Reglaments europeus d’ecogestió i ecoauditoria núm. 1221/2009 i 2017/1505.

jul.
6
Dc
Sistema d’identificació única (UDI) del Producte Sanitari
jul. 6 @ 9:00 am
Sistema d'identificació única (UDI) del Producte Sanitari @ Aula Virtual

Proporcionar als participants el coneixement necessari sobre les directrius per a la identificació UDI segons els nous reglaments europeus i les claus per identificar-ne satisfactòriament els productes.

set.
13
Dt
Nuevos Reglamentos de la UE de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro – AF22038-ING-G2
set. 13 @ 9:00 am
Nuevos Reglamentos de la UE de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro - AF22038-ING-G2 @ Aula Virtual

Conocer la legislación europea y nacional y los requisitos de los nuevos reglamentos europeos de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro.

set.
27
Dt
Seguimiento poscomercialización de productos sanitarios – AF22042-ING-G1
set. 27 @ 9:00 am
Seguimiento poscomercialización de productos sanitarios - AF22042-ING-G1 @ Aula Virtual

Aportar a los participantes los conceptos necesarios para implementar correctamente un proceso de seguimiento poscomercialización que cumpla con todos los requisitos legales de los nuevos Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746.

oct.
18
Dt
EN ISO 13485:2016 – Gestión de la calidad de los Productos Sanitarios – AF22033-ING-G2
oct. 18 @ 9:00 am
EN ISO 13485:2016 - Gestión de la calidad de los Productos Sanitarios - AF22033-ING-G2 @ Aula Virtual

Aportar als participants els conceptes bàsics per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma EN ISO 13485: 2016 i capacitar-los per aplicar la gestió de la qualitat en els productes sanitaris.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar