set.
17
Dj
Auditories de qualitat a proveïdors – AF20009-ING-Grup1
set. 17 @ 9:00 am
Auditories de qualitat a proveïdors - AF20009-ING-Grup1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants diferents metodologies per auditar, avaluar i fer el seguiment dels proveïdors d’una forma eficient.

set.
22
Dt
Nuevos Reglamentos de la UE de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro – AF20038-ING-G2
set. 22 @ 9:00 am
Nuevos Reglamentos de la UE de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro - AF20038-ING-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Conocer la legislación europea y nacional y los requisitos de los nuevos reglamentos europeos de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro.

set.
30
Dc
UNE 166002 Gestión de la I+D+i – AF20091-ING-G1
set. 30 @ 9:00 am
UNE 166002 Gestión de la I+D+i - AF20091-ING-G1 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

L’objectiu del curs és aportar als participants els conceptes bàsics per aplicar a la seva empresa les noves metodologies de gestió de la I+D+I (investigació, desenvolupament i innovació) d’acord als requisits de la norma UNE 166002:2014, aplicables tant a la gestió de projectes com a la gestió global del sistema de gestió de la innovació.

oct.
1
Dj
ISO 9001:2015 Requisits del sistema de gestió de qualitat- SCV – AF20001-ING-Grup3
oct. 1 @ 9:00 am
ISO 9001:2015  Requisits del sistema de gestió de qualitat- SCV - AF20001-ING-Grup3 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar els conceptes necessaris per implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 i capacitar-los per aplicar-la, tant a l’àmbit industrial com als serveis, amb una orientació a la gestió per processos, indicadors i riscos i oportunitats.

oct.
6
Dt
Gestión de riesgos de producto sanitario – AF220037-ING-G2
oct. 6 @ 9:00 am
Gestión de riesgos de producto sanitario - AF220037-ING-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar a los participantes los conocimientos necesarios para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a los productos sanitarios en todo el ciclo de vida del producto y cómo implantar un sistema de gestión de los riesgos para lograr un cumplimiento continuo.

ISO 14971:2019- Gestión de riesgos de producto sanitario – AF20037-ING- G2
oct. 6 @ 9:00 am
ISO 14971:2019- Gestión de riesgos de producto sanitario - AF20037-ING- G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar a los participantes los conocimientos necesarios para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a los productos sanitarios en todo el ciclo de vida del producto y cómo implantar un sistema de gestión de los riesgos para lograr un cumplimiento continuo.

oct.
8
Dj
Calibratge d’equips de mesura – AF20008-ING-G2
oct. 8 @ 9:00 am
Calibratge d’equips de mesura - AF20008-ING-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements bàsics d’un sistema de calibratge i control dels equips de mesura del seu sistema de gestió de la qualitat, d’acord als requisits de les normes ISO 9001 i ISO 17025.

oct.
15
Dj
ISO 14001 / EMAS – Sistemes de gestió ambiental – AF20022-ING-G2
oct. 15 @ 9:00 am
ISO 14001 / EMAS - Sistemes de gestió ambiental - AF20022-ING-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar als participants els coneixements bàsics d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i dels Reglaments europeus d’ecogestió i ecoauditoria núm. 1221/2009 i 2017/1505.

oct.
20
Dt
Como implantar un plan de igualdad – AF20067-ING-G2
oct. 20 @ 9:00 am
Como implantar un plan de igualdad - AF20067-ING-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar a los participantes los conceptos necesarios para implantar un Plan de Igualdad efectivo en la organización, cumpliendo los nuevos requisitos aprobados: Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

oct.
22
Dj
Contenido del expediente técnico de producto sanitario- Live trainining! – AF20035-ING-G2
oct. 22 @ 9:00 am
Contenido del expediente técnico de producto sanitario- Live trainining! - AF20035-ING-G2 @ Ingecal | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | Espanya

Aportar a los participantes los conocimientos necesarios para la elaboración, gestión y mantenimiento del expediente técnico de un producto sanitario.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar