Programa Formatiu

Tècnic/a en Gestió de Seguretat Alimentària - ISO 22000 / BRC / IFS - 50h

tecnico-gestion-alimentaria-50h-hz
LLoc

Aula Virtual INGECAL

14/10, 21/10, 28/10, 02/11, 9/11, 16/11, 23/11 , 02/12
(8 jorn de 3h)

Dates inici
Hora

15:00 a 18:00

Durada

50 h

Preu
249€ + IVA
Serveis inclosos

Certificat curs + presentació pdf

Programa

Coneixements adquirits:
0. Introducció als sistemes de gestió de qualitat i seguretat alimentària.
1. Compromís de la direcció. Política de qualitat i seguretat alimentària.
2. Estudi de l'context. DAFO i Parts interessades a 3. Informació documentada. Abast, fitxes de procés, instruccions, registres ... a 4. Identificació de riscos i oportunitats. Plans d'acció.
5. Objectius de qualitat i seguretat alimentària.
6. Organització. Organigrama. Descripcions de lloc de treball.
7. APPCC. Equip d'APPCC, identificació PCC, PPRO a 8. Gestió de persones. Formació, comunicació i bones pràctiques de manipulació.
9. Cultura de seguretat alimentària. Campanyes de sensibilització de personal.
10. Gestió d'instal·lacions. Identificació, segregació informació.
11. Manteniment d'equips. Manteniment preventiu i correctiu. Productes compatibles. Serveis.
12. Emmagatzematge i transport. Albarans de lliurament. CoA.
13. Compres i avaluació de proveïdors. Fitxa tècniques d'avaluació proveïdors.
14. Informació i etiquetatge. Segons país destí. 15. Gestió d'al·lèrgens. Identificació, segregació i informació.
16. Frau i Food defense. Anàlisi d'amenaces i vulnerabilitat.
17. No conformitats i accions correctives.
18. Auditories internes. Pla, qüestionari i informe d'auditoria.
19. Revisió per la direcció. Entrades i sortides.
20. Certificació ISO 2200. FSSC 22000- IFS - BRC- GLOBAL GAP- FAMI QS - GMP +

Objectius

Facilitar als participants una visió àmplia dels sistemes de gestió de seguretat alimentària més avançats i sol·licitats per les organitzacions d'acord amb els esquemes de certificació ISO 22000, BRC i IFS.

Metodologia

8 sesions presencials (24 hores) i formació online (26 hores).
La metodología del curso combina la explicación teórica a través de videoconferencia (retransmisión en directo en aula virtual) con la realización de ejercicios prácticos de aplicación de los conocimientos.
Las sesiones presenciales a través de aula virtual combinan la explicación teórica con la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos con ejercicios, dinámicas de grupo y juegos.
La formación online incluye contenidos teóricos y casos prácticos a realizar con el apoyo de personal tutor.

Dirigit a

Responsables de gestionar un sistema de gestión de seguridad alimentaria o que quieran iniciarse en este ámbito profesional. Técnicos de calidad de empresas alimentarias. Técnicos de calidad de empresas industriales y de servicios.

Equip Formador

Alba Muñoz

Evaristo Gutiérrez

Marta Monreal

Mercedes Cerrato

Montse Salvador

Nona Salas

  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar