Presencial - Aula Virtual

Tècnic/a de qualitat en sector farmacèutic i afins

El programa tècnic/a de qualitat en sector farmacèutic i afins té com a objectiu facilitar als participants una visió àmplia de les Normes de Correcta Fabricació (GMP: Good Manufacturing Practice) que apliquen als sistemes de gestió de la qualitat de la indústria farmacèutica i afins. S'aborden les principals eines i normes de qualitat al llarg del cicle de vida de fabricació i distribució dels medicaments.

Els coneixements a adquirir en aquest curs de l’àmbit de pharma son:

1. Legislació i normativa aplicable:
- GMP API
- GMP Medicaments
- GMP Excipients
- Material condicionat primari
2. Generalitats sistema de qualitat
- Personal
- PQR
- Control de canvis
- PNT i Site Màster File
3. Generalitats validació i qualificació
- Qualificació equips i infraestructures
- Validació processos de fabricació
- Validació processos de neteja
- Validació sistemes informatitzats
4. Homologació de proveïdors: Contractes tècnics, Auditoria, Indicadors de Qualitat
5. Documentació del lot: Gestió de no conformitats, Gestió Capes, Recerca OOS
6. Requeriment sala blanca
- Producció de medicaments
- Aigua uso farmacèutic
7. Alliberament del lot: Alliberament paramètric i RTRT, Qualified Person, Gestió del risc
8. Legislació GDP
- Mapatge del magatzem
- Validació rutes de transport
- Written confirmation
9. Casos pràctics

programa-farma-rectangular

Estem planificant noves convocatòries.

Omple el formulari

i et mantindrem al dia de les pròximes dates.

Sol·licitud d'informació

Si vols que realitzar aquest curs, demana’ns informació,
indicant en quina data voldries fer el curs
i et mantindrem informat de les properes convocatòries.


Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar