Presencial

RGPD - Com implantar el Reglament de Protecció de dades personals

FOTO: RGPD- Com implantar el Reglament de Protecció de dades personals

LLoc

Aula virtual INGECAL

Dates inici
Hora

09:00 - 18:00

Durada: 8 h
Preu

295€ + IVA

Serveis inclosos

Material curs pdf + Certificat

Programa

Hores : 8
Serveis inclosos : Material curs pdf + Certificat

Coneixements adquirits:
1. Introducció a la protecció de les dades de caràcter personal.
2. Conceptes i principis clau del Reglament Europeu (RGPD) i LOPDGDD.
3. Àmbit d’aplicació. A qui afecta i a qui obliga.
4. Restriccions al tractament de categories especials de dades.
5. Requisits, drets i obligacions:
- Legitimitat dels tractaments
- Legitimitat basada en el consentiment.
- Exercici del deure d’informar. Casos pràctics.
- Tractament de dades dels menors
- Facilitar l’exercici dels drets dels interessats.
6. Mesures de responsabilitat proactiva.
- Elaboració del registre d’activitats de tractament. Cas pràctic.
- Realització de l’anàlisi de riscos. Cas pràctic.
- Recomanacions de mesures de seguretat a aplicar
- L’Avaluació d’Impacte sobre la Protecció de Dades.
- Necessitat i funcions del Delegat de Protecció de Dades (DPD)
- La relació amb Encarregats de Tractament de dades.
7. Requisits i limitacions a les transferències internacionals de dades.
8. Certificacions i codis de conducta.
9. Règim sancionador.
10. Conclusions finals i orientacions pràctiques

Objectius

L'objectiu del curs RGPD- Com implantar el Reglament de Protecció de dades personals és conèixer en profunditat la legislació de Protecció de Dades, tant el Reglament Europeo 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD) com la llei espanyola LOPDGDD 3/2018. En especial, s’explica com afecta a les empreses i quins són els passos i eines pràctiques necessàries per a que les empreses assegurin el compliment dels requisits legals i la protecció de les dades personals que tracten.

Metodologia

La metodologia del curs combina l'explicació teòrica a través de videoconferència (retransmissió en directe en aula virtual) amb la realització d'exercicis pràctics d'aplicació dels coneixements adquirits.

Dirigit a

Responsables de gestionar les dades de caràcter personal a la seva empresa, o que vulguin iniciar-se en aquest àmbit professional. Responsables i tècnics de Sistemes d’Informació. Gerents d’empreses i responsables de RRHH.

Formador/a

RGPD – Com implantar el Reglament de Protecció de dades personals

Toni Ripoll

Consultor de sistemes de seguretat de la informació.
Enginyer en Telecomunicacions. Auditor SGSI - ISO 27001 – SGCN/ISO 22301 – RGPD/ LOPD

  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar