Presencial - Aula Virtual

Programa Tècnic/a en Gestió de la Qualitat - ISO 9001

El Programa Tècnic/a en Gestió de la Qualitat - 24h té com a objectiu facilitar als participants una visió àmplia dels sistemes de gestió de la qualitat més avançats i sol·licitats per les organitzacions tant industrials com de serveis. S'aborden les principals eines i tècniques de millora contínua.

Els coneixements a adquirir en aquest curs de l’àmbit de qualitat son:

0. Introducció als sistemes de gestió de qualitat.
2. Estudi de l'context. DAFO i Parts interessades
3. Informació documentada. Abast, fitxes de procés, instruccions, registres ...
4. Identificació de processos. Mapa de processos i fitxes de processos.
5. Identificació de riscos i oportunitats. Plans d'acció.
6. Objectius de qualitat
7. Planificació de canvis. Plans d'acció
8. Organització. Organigrama. Descripcions de lloc de treball.
9. Gestió de persones. Formació, comunicació i presa de consciència.
10. Gestió de recursos. Equips, instal·lacions i ambients de treball.
11. Processos de relació amb clients. Definició i revisió de requisits
12. Processos de disseny i desenvolupament. Revisió, verificació i validació.
13. Processos de compres. Documentació i avaluació de proveïdors
14. Processos de producció i serveis. Documentació processos.
15. Seguiment i avaluació. Indicadors, inspeccions.
16. Auditories internes. Pla, qüestionari i informe d'auditoria.
17. Revisió per la direcció. Entrades i sortides.
18. No conformitats i accions correctives.
19. Millora contínua. Eines de millora.
20. Certificació ISO 9001.

Programa técnico gestión calidad

Lloc

Aula Virtual

08/02, 15/02, 22/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 29/03.
(8 sessions de 3h)

Dates inici
Horari

15:00 a 18:00

Durada: 24 h
Preu

449€ + IVA

Serveis inclosos

Certificat curs + presentació pdf

NOTA CANCEL·LACIÓ DE LA FORMACIÓ: El curs a través d'aula virtual es realitzarà sempre que arribem al nombre mínim d'assistents per a poder impartir-lo. La confirmació del curs es realitzarà amb una anterioritat de 4 dies a la data d'inici de la formació per correu electrònic.

Programa

Objectius

Facilitar als participants una visió àmplia dels sistemes de gestió de la qualitat més avançats i sol·licitats per les organitzacions tant industrials com de serveis. S'aborden les principals eines i tècniques de millora contínua.

Metodologia

8 sessions de 3 hores a través de l'aula virtual en directe que combinen l'explicació teòrica del formador/a amb l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits amb exercicis, dinàmiques de grup i jocs.

Dirigit a

Responsables i tècnics de qualitat d'organitzacions públiques o privades i de diferents sectors (industrial, serveis, sanitat, alimentació).

Equip Formador

EVARISTO GUTIÉRREZ

Evaristo Gutiérrez

MARTA MONREAL

Marta Monreal

Mercedes Cerrato

Mercedes Cerrato

MONTSE SALVADOR

Montse Salvador

  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”