Presencial - Aula Virtual

Programa Tècnic/a en Sistemes Integrats de Gestió - ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

El Programa Tècnic/a en Sistemes Integrats de Gestió - 48h te com a objectiu facilitar als participants una visió àmplia dels sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001), medi ambient (ISO 14001) i seguretat i salut en el treball (ISO 45001). S'aborden les principals eines i tècniques de millora per implantar-los.

Els coneixements a adquirir en aquest curs de l’àmbit de qualitat son:

0. Introducció als sistemes integrats de gestió
1. Compromís de la direcció. Política sistema integrat de gestió
2. Estudi de l'context. DAFO i Parts interessades
3. Informació documentada. Abast, fitxes de procés, instruccions, registres ...
4. Identificació de processos. Mapa de processos i fitxes de processos. Aspectes ambientals i cicle de vida.
5. Identificació de riscos i oportunitats. Plans d'acció. Requisits legals, identificació i avaluació.
6. Objectius de qualitat, sst i ambientals. Identificació de perills. Avaluacions de riscos
7. Planificació de canvis. Plans d'acció i planificació preventiva.
8. Organització. Organigrama. Descripcions de lloc de treball. Participació i consulta
9. Gestió de persones. Formació, comunicació i presa de consciència.
10. Gestió de recursos. Equips, instal·lacions i ambients de treball.
11. Processos de relació amb clients. Definició i revisió de requisits
12. Processos de disseny i desenvolupament. Revisió, verificació i validació. Control operacional SST i ambiental.
13. Processos de compres. Documentació i avaluació de proveïdors. Criteris SST, CA i ambientals
14. Processos de producció i serveis. Documentació processos.
15. Seguiment i avaluació. Indicadors, inspeccions.
16. Auditories internes. Pla, qüestionari i informe d'auditoria.
17. Revisió per la direcció. Entrades i sortides.
18. Investigació d'Incidents. No conformitats i accions correctives.
19. Millora contínua. Eines de millora.
20. Certificació ISO 9001. ISO 14001 i ISO 45001

programa técnico sistemas integrados de gestión

Lloc

Aula Virtual

08/02, 15/02, 22/02, 28/02, 01/03, 02/03, 07/03, 08/03, 09/03, 14/03, 15/03, 16/03, 21/03, 22/03, 23/03, 29/03.
(16 sessions de 3h)

Dates inici
Horari

15:00 a 18:00

Durada: 48 h
Preu

624€ + IVA

Serveis inclosos

Certificado curso + presentación pdf

NOTA CANCEL·LACIÓ DE LA FORMACIÓ: El curs a través d'aula virtual es realitzarà sempre que arribem al nombre mínim d'assistents per a poder impartir-lo. La confirmació del curs es realitzarà amb una anterioritat de 4 dies a la data d'inici de la formació per correu electrònic.

Programa

Objectius

Facilita als participants una visió àmplia dels sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001), medi ambient (ISO 14001) i seguretat i salut en el treball (ISO 45001). S'aborden les principals eines i tècniques de millora per implantar-los.

Metodologia

16 sessions de 3 hores a través de l'aula virtual en directe que combinen l'explicació teòrica del formador/a amb l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits amb exercicis, dinàmiques de grup i jocs.

Dirigit a

Responsables i tècnics/es de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball d'organitzacions públiques o privades i de diferents sectors. O persones recentment titulades que vulguin iniciar-se en aquest àmbit.

Equip Formador

EVARISTO GUTIÉRREZ

Evaristo Gutiérrez

MARTA MONREAL

Marta Monreal

Mercedes Cerrato

Mercedes Cerrato

MONTSE SALVADOR

Montse Salvador

  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”