Presencial - Aula Virtual

Programa Tècnic/a en Gestió de Seguretat Alimentària - ISO 22000 / FSSC 22000 / BRC / IFS

El Programa Tècnic/a Gestió Seguretat Alimentària ISO22000 / FSSC 22000 / BRC / IFS té com a objectiu facilitar als participants una visió àmplia dels sistemes de gestió de seguretat alimentària més avançats i sol·licitats per les organitzacions d'acord amb els esquemes de certificació ISO 22000, FSSC 22000, BRC i IFS.

Els coneixements adquirits en aquest curs de l’àmbit d’alimentació son:

0. Introducción a los sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria.
1. Compromiso de la dirección. Política de calidad y seguridad alimentaria.
2. Estudio del contexto. DAFO y Partes interesadas
3. Información documentada. Alcance, fichas de proceso, instrucciones, registros…
4. Identificación de riesgos y oportunidades. Planes de acción.
5. Objetivos de calidad y seguridad alimentaria.
6. Organización. Organigrama. Descripciones de puesto de trabajo.
7. APPCC. Equipo de APPCC, identificación PCC, PPRo
8. Gestión de personas. Formación, comunicación y buenas prácticas de manipulación.
9. Cultura de seguridad alimentaria. Campañas de sensibilización de personal.
10. Gestión de instalaciones. Identificación, segregación información.
11. Mantenimiento de equipos. Mantenimiento preventivo y correctivo. Productos compatibles. Servicios.
12. Almacenamiento y transporte. Albaranes de entrega. CoA.
13. Compras y evaluación de proveedores. Ficha técnicas de evaluación proveedores.
14. Información y etiquetado. Según país destino.
15. Gestión de alérgenos. Identificación, segregación i información.
16. Fraude y Food defense. Análisis de amenazas y vulnerabilidad.
17. No conformidades y acciones correctivas.
18. Auditorias internas. Plan, cuestionario e informe de auditoría.
19. Revisión por la dirección. Entradas y salidas.
20. Certificación ISO 22000. FSSC 22000- IFS – BRC- GLOBAL GAP- FAMI QS – GMP+

tecnico-en-gestion-de-la-calidad-y-seguridad-alimentaria-iso22000-fssc22000-brc-ifs-rectangular

Lloc

Aula Virtual

08/02, 15/02, 22/02, 27/02, 06/03, 13/03, 20/03, 29/03.
(8 sessions de 3h)

Dates inici
Hora

15:00 a 18:00

Durada:
24 h
Preu

449€ + IVA

Serveis inclosos

Certificat curs + Presentació PDF

NOTA CANCEL·LACIÓ DE LA FORMACIÓ: El curs a través d'aula virtual es realitzarà sempre que arribem al nombre mínim d'assistents per a poder impartir-lo. La confirmació del curs es realitzarà amb una anterioritat de 4 dies a la data d'inici de la formació per correu electrònic.

Programa

Objectius

Facilitar als participants una visió àmplia dels sistemes de gestió de seguretat alimentària més avançats i sol·licitats per les organitzacions d'acord amb els esquemes de certificació ISO 22000, FSSC 22000, BRC i IFS.

Metodologia

8 sessions de 3 hores a través de l'aula virtual en directe que combinen l'explicació teòrica del formador/a amb l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits amb exercicis, dinàmiques de grup i jocs.

Dirigit a

Responsables i tècnics de qualitat d'organitzacions públiques o privades i de diferents sectors (industrial, serveis, sanitat, alimentació)

Equip Formador

EVARISTO GUTIÉRREZ

Evaristo Gutiérrez

MARTA MONREAL

Marta Monreal

Mercedes Cerrato

Mercedes Cerrato

MONTSE SALVADOR

Montse Salvador

Nona Salas

Nona Salas

  • Dades bàsiques
  • Assistents
  • Facturació
  • Confirmació
Nom i cognoms
E-mail
Càrrec
Dies - convocatòria

Cursos in-company

Si vols que la formació es realitzi a les teves instal·lacions amb un programa adaptat a les vostres necessitats concretres, demana’ns pressupost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”